Coronavirus

Het nieuwe Coronavirus (COVID-19) houdt ons allemaal bezig. Om werkgevers én werknemers zo optimaal mogelijk te adviseren bieden wij iedere werkgever of werknemer in Nederland de mogelijkheid om middels een E-consult contact met ons op te nemen.

Ook uw medewerkers moeten, indien mogelijk, vanuit huis werken. Om uw medewerkers in staat te stellen zo optimaal thuis te werken bieden wij een preventief E-thuiswerkplekonderzoek aan. Klik op onderstaande button voor meer informatie.

Vragen en antwoorden

Veel gestelde vragen en antwoorden (RIVM)

Op de website van het RIVM

Informatie én de actuele stand van zaken

Op de website van de Rijksoverheid

Is ‘genoodzaakt thuiswerken’ of ‘social distancing’ als gevolg van het Corona-virus een deugdelijke grond voor stagnatie van de re-integratie?

Van de werkgever mag worden verwacht dat administratieve handelingen gewoon worden uitgevoerd (zoals dat ook bij bedrijfssluitingen wegens vakantie het geval is). Contacten en onderzoeken (door bijvoorbeeld werkgever of arbeidsdeskundige) kunnen telefonisch worden ingezet/uitgevoerd en, zo nodig, in een later stadium worden aan-/ingevuld door daadwerkelijke fysieke acties

Positie van de bedrijfsarts c.q. Arbodienst

De bedrijfsarts speelt geen rol bij de diagnosestelling van het coronavirus. Dit is de rol van de huisarts, in samenspraak met de GGD. De eerste stap is telefonisch contact opnemen met de huisarts. De bedrijfsarts heeft vooral een adviserende rol. Hij of zij kan adviseren over (bedrijfsspecifieke) preventieve maatregelen om besmetting te voorkomen en passende maatregelen mocht een van de werknemers besmet geraken. Een en ander vanzelfsprekend in afstemming met de landelijke richtlijnen hieromtrent vanuit de overheid.

Hieronder treft u het overzicht van publicaties/nieuwsberichten