Nieuws

05-02-2018

Vacature: bedrijfsarts gezocht!

Ben je zelfstandig of wil je in loondienst werken in de regio van Helmond/Eindhoven (straal van max. 1 uur rijden), waarbij je zelf het aantal uren bepaalt? Dan ben je bij BAKXWAGENAAR aan het juiste adres! Lees meer

10-01-2018

Komt u naar onze open dag?

Wij zijn verhuisd! Sinds 18 december 2017 werken wij vanuit ons nieuwe hoofdkantoor in Helmond en het bevalt ons uitstekend. Wilt u een kijkje komen nemen?

Dat kan! Op donderdag 25 januari 2018 organiseren wij een open dag.
Lees meer

04-12-2017

Aandacht voor pesten op het werk

“Een grapje op zijn tijd moet kunnen en verlevendigt zelfs de werksfeer. Maar wanneer iemand structureel voor gek wordt gezet, is het niet grappig meer. Plagen wordt dan pesten en dat kan leiden tot ernstige gezondheidsklachten bij het slachtoffer. Pesten op het werk is een serieus probleem. Het komt vaker voor dan mensen denken.”

Dat meldt Arboportaal op hun website. Op de website vindt u meer informatie over pesten op het werk en diverse tips en tools om het probleem aan te pakken.

 

23-11-2017

De BW-relatiemiddag 2017 was een groot succes!

Vol trots kijken wij terug op een zeer geslaagde BW-relatiemiddag. Deze vond plaats op donderdag 16 november jl. in De Cacaofabriek Helmond met als thema “Gezondheid in relatie tot werk”.

Naast inspirerende talks van Edith Bosch en Leon Schaepkens waren er drie interactieve workshops, verzorgd door:

 

Ook was Embedded Fitness erbij; zij hebben met hun interactieve fitnessapparatuur voor vertier gezorgd tijdens de pauzes.

Uit de vele positieve reacties van de aanwezigen is gebleken dat onze relaties de middag als leuk en inspirerend hebben ervaren. Dat horen wij natuurlijk graag! Het geeft ons extra energie om ook voor de relatiemiddag van 2018 een mooi programma samen te stellen en op deze manier te blijven werken aan duurzame samenwerkingen met onze relatie. Houd ook de BW Academy in de gaten: binnenkort presenteren wij een aantal interessante trainingen en cursussen, die voor 2018 op het programma staan.

 

Bedankt!

Graag willen wij onze relaties heel hartelijk bedanken voor hun aanwezigheid en actieve deelname.

Edith, Leon, Marlies, Ewout en Embedded Fitness: ook jullie danken wij hartelijk!

 

 

 

09-11-2017

De preventiemedewerker en de bedrijfsarts/arbodienst

De nieuwe Arbowet is op 01-07-2017 in werking getreden. Eén van de taken van de preventiemedewerker is dat de preventiemedewerker en de bedrijfsarts/arbodienst overleggen. Dit overleg is geregeld in het basiscontract wat de werkgever met de bedrijfsarts/arbodienst heeft afgesloten. Wat is een zinvolle invulling van zo’n overleg en hoe vaak gaat de preventiemedewerker in gesprek met de bedrijfsarts/arbodienst?

De invulling
Wat een zinvolle invulling van het gesprek is, verschilt per bedrijf. Is het een groot of klein bedrijf? Wordt er veel fysiek zwaar werk gedaan? Dergelijke factoren zijn mede bepalend voor de invulling van het gesprek met de bedrijfsarts/arbodienst. Alvorens het gesprek aan te gaan, is het van belang dat de preventiemedewerker op de hoogte is van de doelstelling van het bedrijf ten aanzien van verzuim. Dit kan bijvoorbeeld zijn: over een jaar zoveel procent minder verzuim. Of de preventieve maatregelen die de werkgever wil doorvoeren. Maar ook: hoe zit het bedrijf in elkaar, is er sprake van werkdruk, zijn er veel oudere werknemers en andere zaken die in het bedrijf opvallen.

Ook de bedrijfsarts/arbodienst wil graag informatie over het bedrijf. Hoe is de cultuur binnen het bedrijf? Wat is de leeftijdsopbouw van de medewerkers? Spelen er specifieke zaken binnen het bedrijf? Dit helpt de bedrijfsarts/arbodienst om bij verzuim en/of preventie goede adviezen te geven.

Voor de preventiemedewerker is het van belang om tijdens het gesprek met de bedrijfsarts/arbodienst concrete vragen te stellen. Bijvoorbeeld: wij hebben veel oudere werknemers, wat kan er gedaan worden om deze gezond en gemotiveerd aan het werk te houden? Zo kunt u, als preventiemedewerker, in overleg met de bedrijfsarts een advies geven aan uw organisatie uitbrengen wat er gedaan kan worden en welke preventieve maatregelen nuttig zouden kunnen zijn voor het bedrijf om het verzuim zo laag mogelijk te houden en de medewerkers gezond en duurzaam inzetbaar te laten zijn.

Frequentie van overlegsituaties
Vaak is 1 à 2x per jaar voldoende, maar ook hierbij spelen de bedrijfsspecifieke factoren een rol. Soms is het nodig om vaker te overleggen, bijvoorbeeld als er specifieke zaken aan de orde zijn.

Meer informatie over de samenwerking tussen de bedrijfsarts/arbodienst en de preventiemedewerker vindt u op:

 

20-09-2017

Track onbereikbaar op vrijdag 29 september a.s. vanaf 16:30 uur

Vanwege een update is Track op vrijdag 29 september a.s. vanaf 16:30 uur onbereikbaar. Zaterdagochtend (30-9) omstreeks 8:00 uur is Track weer bereikbaar en volledig te gebruiken. Los van een groot aantal technische updates/verbeteringen die beperkt zichtbaar zijn, is er een ook grote zichtbare verandering namelijk de veranderde interface (met o.a. functionaliteiten als filteren). Zie dit document 170920 Track5 of dit filmpje: https://www.youtube.com/watch?v=kCK-BLIGfK0 voor meer informatie.

Bij vragen of problemen zijn wij uiteraard bereikbaar.

 

06-09-2017

Psychische aandoening vaak reden van uitkering

“Bijna een derde (30,8 procent) van alle mensen met een uitkering (exclusief AOW) ontvangt psychische zorg. Dat is drie keer zoveel als bij werkenden, blijkt uit een onderzoek in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

 Gemeenten, de ggz en uitkeringsinstantie UWV gaan samenwerken om dit percentage omlaag te brengen.

Het zijn vooral uitkeringsgerechtigden die arbeidsongeschikt zijn en mensen in de Ziektewet die gebruik maken van de geestelijke gezondheidszorg (ggz) en/of geneesmiddelen gebruiken bij de behandeling van psychische ziekten. Bijna 17 procent krijgt hulp van de ggz, terwijl 24 procent medicatie krijgt. Het gaat om cijfers uit 2013.

In de eerste tien jaren van deze eeuw zijn de uitgaven voor de ggz verdubbeld. Dat is nog zonder de kosten voor medicatie. Uit het onderzoek blijkt dat uitkeringsgerechtigden voor 58,2 procent van de totale kosten van de geestelijke gezondheidszorg verantwoordelijk zijn.

Staatssecretaris Jetta Klijnsma (Sociale Zaken) stelt 3,5 miljoen euro beschikbaar om de samenwerking tussen betrokken instanties te verbeteren. ”Samenwerking tussen gemeenten, UWV, ggz en werkgevers is cruciaal om mensen met een psychische aandoening naar werk te begeleiden. Het geld dat ik nu beschikbaar stel moet de regionale samenwerking een extra impuls geven.”

 

‘Werken is meedoen’

Mensen met een psychische aandoening vinden heel moeilijk een baan. Volgens Jacobine Geel van GGZ Nederland is werk juist heel belangrijk voor mensen met psychische klachten. ”Werken is meedoen. Het helpt enorm bij het herstel van een psychische aandoening.”

Uit het onderzoek komt verder naar voren dat relatief weinig werkenden gebruik maken van de ggz. Het gaat om 9,6 procent. Er is weinig verschil tussen zelfstandigen of mensen in vaste dienst. Van scholieren van achttien jaar en ouder krijgt 9,8 procent psychische zorg.”

Bron: http://www.nu.nl/gezondheid/4909502/psychische-aandoening-vaak-reden-van-uitkering.html

 

20-07-2017

Resultaten cliënttevredenheids-
onderzoek

In juni hebben wij het 1e cliënttevredenheidsonderzoek uitgevoerd. Middels een korte vragenlijst hebben medewerkers van onze opdrachtgevers hun (on)tevredenheid over de dienstverlening van BAKXWAGENAAR geuit. In totaal hebben 45 personen de vragenlijst ingevuld. Volgend jaar voeren wij wederom het onderzoek uit en hebben daarbij als doel gesteld dat minimaal 2x zoveel medewerkers de vragenlijst invullen. Dit omdat wij dan (nog) vollediger in beeld krijgen waar verbeterpunten in onze dienstverlening liggen.

 

Op de vraag “in hoeverre bent u – over het algemeen – tevreden over de dienstverlening van BW?” hebben de respondenten gemiddeld het volgende cijfer gegeven:

Verder vindt u hieronder een overzicht van de antwoorden op de gesloten vragen, lopende van donkerrood (= zeer ontevreden) tot donkergroen (= zeer tevreden). Het ingevulde antwoord ‘niet van toepassing’ wordt aangegeven met de grijze kleur.

 

 

Bedankt!

Wij willen alle deelnemers hartelijk danken voor de waardevolle feedback en aangedragen suggesties/ verbeterpunten! En zoals beloofd, ontvangen 3 van de deelnemers aan het onderzoek binnen twee weken een leuk presentje van ons.

 

19-05-2017

Vacature: casemanager verzuim gezocht!

Wil je werken in een dynamisch bedrijf, met échte professionals en met échte aandacht voor jou, onze opdrachtgevers en hun medewerkers? Aarzel dan niet en stuur ons een berichtje……..wij zijn namelijk op zoek naar jou.

170516 Casemanager Verzuim gezocht

30-03-2017

Een geslaagde workshop over privacy & verzuim

Op donderdag 23 maart 2017 vond de Workshop Privacy & Verzuim plaats in de Cacaofabriek in Helmond. Onze directeur-bedrijfsarts Stijn Croonen en casemanager Rian Arts verzorgden de workshop en het werd een geslaagde middag met volop interactie. Lees meer

Nieuws

Vacature: bedrijfsarts gezocht!

Ben je zelfstandig of wil je in loondienst werken in de regio van Helmond/Eindhoven (straal van max. 1 uur rijden), waarbij je zelf het aantal uren bepaalt? Dan ben je bij BAKXWAGENAAR aan het juiste adres!


Komt u naar onze open dag?

Wij zijn verhuisd! Sinds 18 december 2017 werken wij vanuit ons nieuwe hoofdkantoor in Helmond en het bevalt ons uitstekend. Wilt u een kijkje komen nemen? Dat kan! Op donderdag 25 januari 2018 organiseren wij een open dag.


BAKXWAGENAAR

Zandstraat 96

5705 AZ Helmond

Tel: 0492 330424

E-mail: info@bakxwagenaar.nl

Verzuimadministratie:

Tel: 0492 552659

E-mail: verzuim@bakxwagenaar.nl

BAKXWAGENAAR    Zandstraat 96    5705 AZ Helmond     Tel: 0492 330424    E-mail: info@bakxwagenaar.nl  |  Verzuimadministratie:    Tel: 0492 552659    E-mail: verzuim@bakxwagenaar.nl
BAKXWAGENAAR