Nieuws

Balance is key!

Eerder deze maand liet het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) weten bij een groot aantal accountantskantoren te onderzoeken of zij voldoende maatregelen nemen ter preventie van werkdruk en werkstress op de werkvloer. De reden hiervoor is het hoge ziekteverzuim ten gevolge van werkstress onder met name jonge werknemers.

Werkstress ontstaat wanneer factoren zoals werkdruk, agressie en ongewenst gedrag (alle vormen van psychosociale arbeidsbelasting (PSA)) te hoog worden. Wanneer een medewerker uitvalt ten gevolge van werkstress is de stap terug naar het werk vaak extra moeilijk. Dit is voor zowel de werkgever als de werknemer een vervelende situatie. Bij het bezoek van de inspectie zullen de accountantskantoren worden doorgelicht op hun beleid ten aanzien van PSA. Is dat beleid slecht, niet up-to-date of helemaal niet aanwezig, dan krijgt het kantoor van de arbeidsinspectie een waarschuwing en de tijd om te zorgen dat het PSA-beleid in orde komt.

Risicogroepen werkstress

Het onderzoek van de Inspectie SZW zal met name gericht zijn op de groep jonge werknemers wegens het stijgende verzuim in deze groep. Genoemde oorzaken voor werkstress in deze groep zijn de hoge verwachtingen van zowel kantoor als klant, een verstoorde werk-privébalans, het verdienmodel en het hoge personeelstekort in de accountancysector.

Iedere beroepsgroep heeft weliswaar zijn eigen specifieke risicofactoren voor werkstress, maar deze factoren zijn volgens het Werkstressoren Energiebronnen Burnout Model (WEB Model) over het algemeen in te delen in twee categorieën: taakeisen en energiebronnen. Taakeisen zijn factoren als werkdruk, taakinterrupties en emotioneel veeleisende taken. Voorbeelden van energiebronnen zijn loopbaanmogelijkheden, steun van collega’s, taakinvulling en feedback. Energiebronnen vormen een buffer voor de invloed van taakeisen. Met andere woorden: energiebronnen kunnen de ongewenste invloed van taakeisen compenseren. Daarnaast stimuleert de aanwezigheid van energiebronnen de persoonlijk groei en ontwikkeling van medewerkers. Dit zorgt voor een hogere bevlogenheid en betere arbeidsprestaties. Ook uitdagende taakeisen kunnen de bevlogenheid van een medewerker bevorderen. Echter, wanneer hoge taakeisen zich langdurig blijven voortzetten zonder voldoende mogelijkheid tot herstel of zonder voldoende energiebronnen kan dit leiden tot werkstress en uiteindelijk burnout. Kortom: balance is key!

Meer informatie over werkstress en het WEB-model is te vinden via arbokennisnet.

Deze column is geschreven door Elke Breugelmans, Adviseur gezondheid en vitaliteit bij BAKXWAGENAAR.

 

< Terug naar berichtenoverzicht