Nieuws

Verslaving op de werkvloer

Als werkgever kunt u te maken krijgen met een verslaafde medewerker. Verslaving komt namelijk voor in iedere laag van de bevolking. Verslaving is het verschijnsel dat iemand het gebruik van iets dat (op den duur) schadelijk is, niet meer kan laten. Met name de onbeheersbare trek opnieuw te willen gebruiken en verlies van controle op gebruik, vormen de centrale kenmerken van een verslaving. Doorgaans wordt een onderscheid gemaakt tussen middelenverslaving (aan alcohol, drugs etc.) en gewoonteverslaving (aan gokken, gamen etc.).

Een medewerker met een verslaving kan jarenlang prima functioneren, maar veel vaker gaat een verslaving ten koste van productiviteit en de kwaliteit van het werk en de inzetbaarheid. Daarnaast kan sprake zijn van verhoogd ziekteverzuim en een verhoogde kans op ongevallen. Wat doet u als u een verslaving vermoedt bij een medewerker? Wat zegt het beleid (indien aanwezig) en hoe gaat u het gesprek aan?

ADM-beleid

In het geval van middelenverslaving kan het opstellen van een beleid met betrekking tot het gebruik van alcohol en drugs (ADM-beleid) binnen uw organisatie bijdragen aan de preventie van alcohol- en drugsverslaving. Het doel van zo’n ADM-beleid is enerzijds het verschaffen van duidelijkheid over de geldende regels voor alle betrokken partijen en anderzijds het aangeven van een structuur voor een gecoördineerde aanpak. Daarnaast kan een ADM-beleid zorgen voor een verbetering van de veiligheid op het werk. Het Trimbos-instituut stelt dat op lange termijn een ADM-beleid kan zorgen voor verbetering van de sfeer op de afdeling en de gezondheid van de werknemers, met een verlaging van het ziekteverzuim als gevolg

Ook het benoemen van een vertrouwenspersoon binnen de organisatie hoort bij een op preventie gericht beleid. Een werknemer die met verslavingsproblemen kampt zou zich in eerste instantie tot deze vertrouwenspersoon kunnen wenden. Deze drempel is wellicht lager dan meteen naar de bedrijfsarts gaan. Daarnaast kan goede voorlichting over de gevolgen van het (veelvuldig) gebruik van middelen onderdeel uitmaken van een op preventiegericht ADM-beleid.

Vermoedt u een verslaving?

Sommige signalen kunnen duiden op een alcoholprobleem bij één van uw medewerkers. Denk hierbij aan een wisselend werkpatroon, een verminderde concentratie en een onverzorgd uiterlijk. Indien u een verslaving vermoedt bij een van uw medewerkers is het van essentieel belang om over de juiste kennis en vaardigheden te beschikken. Op donderdag 28 maart 2019 organiseren wij als BW daarom de Training Alcohol-, drugs- en medicijngebruik. Deze training wordt in samenwerking met Be-Responsible georganiseerd. Gedurende de training zullen ervaringsdeskundigen op het gebied van middelengebruik, herstel en interventie hun juridische en arbeidsdeskundige kennis met u delen. Aandacht zal o.a. worden besteed aan het opstellen van een ADM-beleid, herkenning en vroeg-signalering, dossieropbouw, gesprekstechnieken en preventietools.

Bent u geïnteresseerd in deelname aan de Training Alcohol-, drugs- en medicijngebruik? Meld u dan aan via onze BW Academy: Training Alcohol-, drugs- en medicijnmisbruik.

Deze column is geschreven door Elke Breugelmans, Adviseur gezondheid en vitaliteit bij BAKXWAGENAAR.

< Terug naar berichtenoverzicht