Nieuws

Werkstress

Deze week (12 t/m 15 november 2018) vindt de vijfde Week van de Werkstress plaats. De Week van de Werkstress is een initiatief van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Tijdens deze week besteden verschillende organisaties aandacht aan het thema Werkstress, met als doel: werkstress bespreekbaar maken. Dit jaar ligt de focus op preventie en het vergroten van werkplezier onder medewerkers.

Waarom is het belangrijk om aandacht te besteden aan werkstress?

Op basis van de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden (2017) concludeert TNO dat 16% van alle verzuimde werkdagen werkstress als reden had. In de afgelopen jaren is ook gebleken dat de kosten en de duur van het verzuim door werkstress is gestegen. Waar in 2007 het gemiddeld aantal verzuimdagen door werkstress nog op 24 dagen per uitgevallen werknemer lag. Steeg dit aantal in 2016 naar 30 dagen. De kosten door werkstress per verzuimende werknemer stegen van €7300 in 2012 naar €7800 in 2015. Door werkstress in een vroeg stadium bespreekbaar te maken, kan uitval voorkomen worden en kunnen kosten worden bespaard.

Maar wat is werkstress nu eigenlijk?

Werkstress wordt vaak gekenmerkt door lichamelijke en geestelijke klachten zoals een hoge hartslag, hoge bloeddruk, angst en spanningsgevoelens en gaat vaak gepaard met bepaald gedrag (fouten maken, concentratieproblemen, agressie etc.). Bij onvoldoende herstelmogelijkheden kan werkstress leiden tot verzuim. Werkstress is dus iets anders dan werkdruk. Van werkdruk is sprake wanneer een medewerker langere tijd niet, of met moeite, binnen de beschikbare tijd kan voldoen aan de eisen die aan hem/haar gesteld worden. Een hoge werkdruk gedurende een lange periode kan uiteindelijk leiden tot werkstress. Werkstress kan behalve door werkdruk ook veroorzaak worden door andere vormen van psychosociale arbeidsbelasting (PSA) zoals pesten of agressie op de werkvloer, ongewenst gedrag of discriminatie.

Hoewel stress vaak in een negatief daglicht wordt gezet, moet vermeld worden dat stress ook positief is. Stress zorgt namelijk voor een hogere mate van alertheid die nodig kan zijn om bepaalde taken succesvol uit te voeren. In sommige gevallen zorgt stress dus voor betere werkprestaties.

Aan de slag met werkstress!

Veel werkgevers besteden al aandacht aan het thema werkstress. Cijfers van TNO laten zien dat het aantal werkgevers met een anti-werkstressbeleid is gestegen van 69 procent in 2014 naar 77 procent in 2016. Toch blijft het vaak een lastig thema. Dit doordat werkstress een complex probleem is met een verscheidenheid aan oorzaken in de werksfeer maar ook in de privésfeer.

Wij als BAKXWAGENAAR ondersteunen u graag bij het in kaart brengen van werkstress en PSA binnen uw organisatie. Dit kunnen wij o.a. doen door de inzet van een door TNO ontwikkelde vragenlijst over PSA. Deze vragenlijst kan u als werkgever inzicht geven in de oorzaken van werkstress binnen uw organisatie. Een goed beeld van werkstress en de onderliggende oorzaken kan de basis vormen voor verdere preventieve acties óf voor het gericht in gesprek gaan met uw medewerkers.

Deze column is geschreven door Elke Breugelmans, Adviseur gezondheid en vitaliteit bij BAKXWAGENAAR.

 

< Terug naar berichtenoverzicht