Nieuws

De preventiemedewerker en de bedrijfsarts/arbodienst

De nieuwe Arbowet is op 01-07-2017 in werking getreden. Eén van de taken van de preventiemedewerker is dat de preventiemedewerker en de bedrijfsarts/arbodienst overleggen. Dit overleg is geregeld in het basiscontract wat de werkgever met de bedrijfsarts/arbodienst heeft afgesloten. Wat is een zinvolle invulling van zo’n overleg en hoe vaak gaat de preventiemedewerker in gesprek met de bedrijfsarts/arbodienst?

De invulling
Wat een zinvolle invulling van het gesprek is, verschilt per bedrijf. Is het een groot of klein bedrijf? Wordt er veel fysiek zwaar werk gedaan? Dergelijke factoren zijn mede bepalend voor de invulling van het gesprek met de bedrijfsarts/arbodienst. Alvorens het gesprek aan te gaan, is het van belang dat de preventiemedewerker op de hoogte is van de doelstelling van het bedrijf ten aanzien van verzuim. Dit kan bijvoorbeeld zijn: over een jaar zoveel procent minder verzuim. Of de preventieve maatregelen die de werkgever wil doorvoeren. Maar ook: hoe zit het bedrijf in elkaar, is er sprake van werkdruk, zijn er veel oudere werknemers en andere zaken die in het bedrijf opvallen.

Ook de bedrijfsarts/arbodienst wil graag informatie over het bedrijf. Hoe is de cultuur binnen het bedrijf? Wat is de leeftijdsopbouw van de medewerkers? Spelen er specifieke zaken binnen het bedrijf? Dit helpt de bedrijfsarts/arbodienst om bij verzuim en/of preventie goede adviezen te geven.

Voor de preventiemedewerker is het van belang om tijdens het gesprek met de bedrijfsarts/arbodienst concrete vragen te stellen. Bijvoorbeeld: wij hebben veel oudere werknemers, wat kan er gedaan worden om deze gezond en gemotiveerd aan het werk te houden? Zo kunt u, als preventiemedewerker, in overleg met de bedrijfsarts een advies geven aan uw organisatie uitbrengen wat er gedaan kan worden en welke preventieve maatregelen nuttig zouden kunnen zijn voor het bedrijf om het verzuim zo laag mogelijk te houden en de medewerkers gezond en duurzaam inzetbaar te laten zijn.

Frequentie van overlegsituaties
Vaak is 1 à 2x per jaar voldoende, maar ook hierbij spelen de bedrijfsspecifieke factoren een rol. Soms is het nodig om vaker te overleggen, bijvoorbeeld als er specifieke zaken aan de orde zijn.

Meer informatie over de samenwerking tussen de bedrijfsarts/arbodienst en de preventiemedewerker vindt u op:

 

< Terug naar berichtenoverzicht