Nieuws

Resultaten cliënttevredenheids-
onderzoek

In juni hebben wij het 1e cliënttevredenheidsonderzoek uitgevoerd. Middels een korte vragenlijst hebben medewerkers van onze opdrachtgevers hun (on)tevredenheid over de dienstverlening van BAKXWAGENAAR geuit. In totaal hebben 45 personen de vragenlijst ingevuld. Volgend jaar voeren wij wederom het onderzoek uit en hebben daarbij als doel gesteld dat minimaal 2x zoveel medewerkers de vragenlijst invullen. Dit omdat wij dan (nog) vollediger in beeld krijgen waar verbeterpunten in onze dienstverlening liggen.

 

Op de vraag “in hoeverre bent u – over het algemeen – tevreden over de dienstverlening van BW?” hebben de respondenten gemiddeld het volgende cijfer gegeven:

Verder vindt u hieronder een overzicht van de antwoorden op de gesloten vragen, lopende van donkerrood (= zeer ontevreden) tot donkergroen (= zeer tevreden). Het ingevulde antwoord ‘niet van toepassing’ wordt aangegeven met de grijze kleur.

 

 

Bedankt!

Wij willen alle deelnemers hartelijk danken voor de waardevolle feedback en aangedragen suggesties/ verbeterpunten! En zoals beloofd, ontvangen 3 van de deelnemers aan het onderzoek binnen twee weken een leuk presentje van ons.

 

< Terug naar berichtenoverzicht